Tưới Nhỏ Giọt | Tưới nông nghiệp tự động
Tưới nhỏ giọt

Hướng dẫn lắp đặt mạng lưới đường ống trong hệ thống tưới nhỏ giọt

Tùy vào quy mô, hình thù, địa hình của vườn cây, bà con có thể thiết kế mạng lưới đường ống dẫn nước khác nhau đề phù hợp và...
Continue Reading »
Tưới nhỏ giọt

Hướng dẫn lắp đặt bộ điều khiển trung tâm trong hệ thống tưới nhỏ giọt

Hình thức tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc được đánh giá là hình thức tưới nhỏ giọt phổ biến nhất hiện nay. Hình thức này thường được áp dụng...
Continue Reading »

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc – lắp đặt mạng lưới đường ống (phần 2)

Tùy vào quy mô, hình thù, địa hình của vườn cây, bà con có thể thiết kế mạng lưới đường ống dẫn nước khác nhau đề phù hợp và...
Continue Reading »
Tưới nhỏ giọt

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc- bộ xử lý trung tâm (Phần 1)

Hình thức tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc được đánh giá là hình thức tưới nhỏ giọt phổ biến nhất hiện nay. Hình thức này thường được áp dụng...
Continue Reading »
Thiết bị tưới nông nghiệp Nhà Bè; Thiết bị tưới nhỏ giọt; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video;