Tin Tức Nông Nghiệp | Tưới nông nghiệp tự động
Tin tức nông nghiệp

Nhiều mô hình tưới nhỏ giọt cho Hồ tiêu áp dụng tại Cư Jut – Đắk Nông

Tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc cho cây Hồ tiêu Hiện nay, nông dân huyện Cư Jút đã áp dụng kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt, bón phân, sử...
Continue Reading »
Thiết bị tưới nông nghiệp Nhà Bè; Thiết bị tưới nhỏ giọt; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video;