0917 367 763

tưới chuối tự động

Tưới nhỏ giọt cho cây chuối

Giải pháp tưới tự động cho cây chuối

Tưới nhỏ giọt cho cây chuối
Tưới nhỏ giọt cho cây chuối

Các hình thức tưới áp dụng cho cây chuối.

1. Tưới nhỏ giọt bằng ống dẹp đi ép 2 biên hàng chuối

2. Tưới bằng đầu nhỏ giọt

3. Tưới bằng dây phun mưa

Tuỳ điều kiện nguồn nước, địa hình, quy mô, khoảng cách cây trồng… chủ đầu tư có thể lựa chọn giải pháp tưới phù hợp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng phân tích và chọn lựa giải pháp tối ưu nhất.