0917 367 763

Seowon

Seowon là đơn vị cung cấp các giải pháp tưới nhỏ giọt lớn nhất Hàn Quốc.
Sản phẩm được sản xuất từ nhựa nguyên chất nhập trực tiếp từ các hãng hạt nhựa lớn như LG Chemical…
Sản phẩm tiêu biểu của Seown gồm: Lọc Golden Tree 2″ & 3″; dòng dây nhỏ giọt dọc luống SliverDrip, Greendrip, Goldendrip, Superdrip