Dây tưới phun mưa Golden Spray A

Dây tưới phun mưa 42mm Golden Spray

Một số hình ảnh sử dụng dây tưới phun mưa

Dây tưới phun mưa 42mm tưới cà chua
Dây tưới phun mưa 42mm tưới cà chua
Dây tưới phun mưa tưới dưa hấu
Dây tưới phun mưa tưới dưa hấu
Dây tưới phun mưa tưới Thanh Long
Dây tưới phun mưa tưới Thanh Long
Dây tưới phun mưa tưới Đu đủ
Dây tưới phun mưa tưới Đu đủ
Dây tưới phun mưa Đài loan
Dây tưới phun mưa Đài loan

Bài viết liên quan

Để lại bình luận của bạn