0917.367.763

Tưới phun sương

Cung cấp các thiết bị tưới phun sương và đầu béc tưới tự động Ducar, Béc tưới Đài Loan, Béc tưới Nelson USA