0917 367 763

Phụ kiện ống 20mm

Phụ kiện ống PE 20mm, gồm khởi thuỷ, cút nối, van, nối thẳng, tê, co, nút bít…