0917 367 763

Ống PE

Ống mềm dẫn nước PE các cỡ 4mm, 6mm, 12mm, 16mm, 20mm.