0917 367 763

Béc tưới Nelson USA

Nelson USA là thương hiệu hàng đầu thế giới cho các thiết bị đầu tưới phun mưa bao gồm Súng tưới Big gun, Đầu tưới tự động Rotator, các thiết bị tưới nhà kính, đầu tưới cho xe Pivot tưới các cánh đồng lớn…
Các thiết bị của Nelson đều có độ bền rất cao, đối với thân béc thường bền vĩnh cửu, bộ phận rotato có tuổi thọ khoảng 10,000 giờ hoạt động.